Email Marketing Software

Tổng hợp những dịch vụ, phần mềm về Email Marketing hàng đầu trên thị trường giúp các doanh nghiệp khai thác tiềm năng của Email Marketing.

Tính năng: ActiveCampaign cung cấp tất cả các tính năng tự động hóa trải nghiệm khách hàng và gửi email cho khách hàng tự động. Xây dựng quy trình trên Active Campaign dễ dàng.

Tính năng: GetResponse cung cấp một công cụ mạnh mẽ, đơn giản để gửi email, tạo trang và tự động hóa. Miễn phí 30 ngày đầu sử dụng.