Online Learning Platform

Những nền tảng Online Learning tốt nhất trên thị trường cung cấp những khóa học chất lượng giúp những Influencer, Marketer, Content Creator,... nâng cao kỹ năng làm việc trên internet

Ưu điểm: nền tảng E-learning hàng đầu tại Việt Nam với nhiều khóa học chất lượng về Digital Marketing, Social Media, Advertising, E-commerce...

Ưu điểm: nền tảng E-learning nổi tiếng trên thế giới hợp tác với nhiều trường đại học, có hơn 5000 khóa học về Business, IT, Language Learning, Data Science,... được cấp chứng chỉ sau khi học.

Ưu điểm: nền tảng Online Learning and Teaching với hơn 200.000 khóa học và 54 triệu học viên với nhiều khóa học về Learn programming, marketing, data science,...

Ưu điểm: Skillshare là online learning community với hàng nghìn lớp học đầy cảm hứng cho những người sáng tạo và ham học hỏi, về các chủ đề: design, photography, video, freelancing,..

Ưu điểm: nền tảng Online Learning and Teaching với hơn 200.000 khóa học và 54 triệu học viên với nhiều khóa học về Learn programming, marketing, data science,...

Ưu điểm: online learning platform phi lợi nhuận được thành lập bởi Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts. Hơn 3.000 khóa học về đủ mọi ngành nghề online.

Ưu điểm: cloud-based learning management system dành cho các chương trình đào tạo nhân viên. Hệ thống mạnh mẽ, thân thiện dành cho các doanh nghiệp triển khai khóa học.