Trong nhiều năm gần đây, internet đã phát triển mạnh mẽ tác động vào hầu hết mọi hoạt động sống của con người và mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm.

Những ngành nghề liên quan đến Digital Marketing & Social Media Marketing đã ngày càng phát triển, nhu cầu tìm hiểu rất lớn.

Nắm bắt được nhu cầu của mọi người ngày nay trong việc tiếp cận với các hình thức MMO & Digital Marketing, Blogcasestudy.com được thành lập ra với vai trò hướng dẫn, đồng hành với mọi người – những người đang làm các công việc online và mong muốn nâng cao kỹ năng Digital Markreting.

Blogcasetudy.com được thành lập chính thức và đi vào hoạt động từ 2022.

Nhiệm vụ của Blogcasestudy.com

Blogcasestudy có nhiệm vụ phát triển cộng đồng, cập nhật kiến thức, biên soạn các tài liệu hướng dẫn dưới hình thức văn bản hoặc video để chia sẻ lại cho mọi người.

Những nội dung mà Blogcasestudy.com hướng đến sẽ liên quan đến:

  • 1. Digital Marketing: những kỹ năng về Digital Marketing và một số kiến thức về Social Media sẽ được Blogcasestudy.com tổng hợp lại để chia sẻ cho mọi người. Sẽ có các “free learning resources” và “free learning resources” được tạo ra để cung cấp cho tất cả độc giả của Blogcasestudy, mục tiêu chính là giúp mọi người nâng cao kỹ năng về Digital Marketing phục vụ cho công việc.
  • 2. Make Money Online: việc ứng dụng các kỹ năng Digital Marketing vào các hình thức kiếm tiền online để gia tăng nguồn thu nhập được xem là một trong những điều thú vị nhất đối với những marketer. Ngoài việc chia sẻ các kỹ năng Digital Marketing, những kiến thức về các hình thức kiếm tiền online phổ biến hiện nay cũng được chia sẻ trên Blogcasestudy dành cho tất cả mọi người.

Tất cả những thông tin, kiến thức được Blogcasestudy.com chia sẻ đều đã được nghiên cứu, tổng hợp tốt nhất để mang lại trải nghiệm, thông tin cần thiết thích ứng với sự thay đổi của internet hiện nay.

Blogcasestudy được khởi tạo & phát triển bởi Nguyễn Đức Lộc

Liên hệ

Email hợp tác: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/blogcasestudy/